Historie sportu v Rovni se datuje od roku 1922. U zrodu tělovýchovného hnutí stál dle dřívějších pamětníků MUDr. Kolář a František Udržal. Díky ministerskému předsedovi Františku Udržalovi, který byl zároveň svého času starostou Sokola v Rovni byla v roce 1932 slavnostně otevřena jedna z nejkrásnějších sokoloven té doby, kterou projektoval stejný architekt jako Tyršův dům v Praze.

V letech 1925-1930 působil v Rovni oddíl české házené.  V letech 1939 –1967 se hrála v Rovni česká (dnes národní) házená. Místní Sokol působil svého času v I. celorepublikové lize. Mezi úspěšné hráče patřil např. p. Miroslav Hemerka a František Pýcha, který v letech 1952-1954 hrál za mužstva ATK a ÚDA Praha (předchůdci Dukly Praha), pravidelně byl zván na vrcholné zápasy výběrů Čech a Moravy.

V roce 1930 byl založen fotbalový oddíl, jehož zakladatelem byl pan František Horák. Oddíl vyvíjel činnost do roku 1939. Více o historie oddílu kopané je popsána v samostané části webu.

Samostatnou kapitolou sportovního života byla ve své době činnost oddílu stolního tenisu (V.Ludvíček). Na tuto činnost navázalo pořádání turnajů (Mikulášský turnaj ) ve stolním tenise v letech 1997 - 2000. Hlavním organizítorem byl Ing.Milan Cimfl, turnaj třikrát vyhrál pan p. P. Michálek. Mezi úspěšné hráče turnajů dále patřili např. V.Bachura, J. Gregor, M.Cimfl. V roce 2005 byla tradice turnajů ve stolním tenise opět obnovena, tentokráte pod názvem nejlepšího stolního tenisty naší organizace - Memoriál Pavla Michálka. Tento turnaj se hraje dodnes.

V roce 1997 se podařilo aktivizovat cvičící ženy, které se do dnešní doby pravidelně scházejí ke svému cvičení v sokolovně každou středu. Prvními cvičitelkami se staly J.Balášová a M.Koubková. 

Na podzim roku 2006 vznikl oddíl florbalu. Od začátku měl dvě mužstva žáků a mužů, kteří odehrály několik přátelských utkání a zúčastnili se i několika turnajů.

Sportovní život však netvoří jen aktivita samotných sportovců, ale nezbytnou byla a je podpora ze strany obecního úřadu i celé řady sponzorů – místních i okolních. Z celé řady sponzorů je třeba vyzvednout trvalou podporu Sokola i VFŠ LK ze strany OÚ Dolní Roveň, M.Kučery, J.Bláhy, J.Drahného, J.Kučery, T. Hály, P. Foltýna R.Stehna , P.Kremličky, B.Bárty, J.Konečného, manželů Krejčíkových i dalších.

Pozn.:
Informace k historii ZRTV(p. I.Pokorná) se nám bohužel nepodařilo sehnal.

Sepsal 26.11.2004 Ing. Jaromír Pýcha, revidoval 1. 8. 2010 Radek Král