Amatérská hokejbalová liga v Dolní Rovni (1997 – 2001)
 
       Na počátku roku 1997 přišel tehdejší starosta TJ Sokol Roveň Ing.Milan Cimfl na jednu z výborových schůzí s nápadem, že by mohlo být asfaltové hřiště za Sokolovnou v Dolní Rovni využito pro uspořádání pravidelných soutěží v hokejbale, že by tento doplňkový sport mohl posloužit k  mimosoutěžní  přípravě  místním fotbalistům v období  listopad – únor. Přestože se obdobná pravidelná soutěž hrála již o několik let dříve v Přelouči, nikdo z výboru tuto myšlenku nebral příliš vážně. Avšak to by nebyl Ing. Milan Cimfl, aby nedokázal své představy přetransformovat do reálného života. Když byly na hřiště přivezeny vyřazené železniční pražce, které byly ve dvou nad sebou pokládány na obvodu budoucího hřiště pracovníky, které v té době zaměstnával Sokol v rámci spolupráce s  Úřadem práce v Pardubicích, byly přivezeny branky svařené p. Jiřím Kučerou, tak  začali i největší  pochybovači brát realitu vážně. Vedlejším a dost podstatným cílem  pro Sokol Roveň bylo to, přilákat hosty a podpořit tržby  nově vybudované restaurace za sokolovnou, která byla v té době provozována ve vlastní  režii Sokola.  V létě roku 1997 bylo prostřednictvím Pardubických novin a Novin Pernštejn inzerováno to, že se mohou hlásit mužstva se zájmem hrát pravidelnou amatérskou soutěž. S tím,  že všechny zápasy budou odehrány o víkendech na přelomu roku na nově připraveném asfaltovém hřišti.. Do prvního ročníku se přihlásilo 8 mužstev, prvním soutěžním ročníkem byla sezóna 1997/1998. Před jejím zahájením byli organizační pracovníci jednotlivých mužstev seznámeni s herním řádem i s pravidly upravenými na místní podmínky. Soutěž se úspěšně rozjela, v době konání se těšila i potřebnému zájmu diváků i médií. Příprava hřiště si v každém počasí vyžadovala značné úsilí, ale vše se úspěšně zvládlo. Zázemí restaurace bylo využíváno mezi jednotlivými zápasy hráči a diváky  k jejich občerstvení i zahřátí, prostory sokolovny slouřily jako šatny. Pro vyhodnocení jednotlivých hracích dnů a zpracování tabulek byl zajištěn jednoduchý počítačový program.Vítězem prvního ročníku byl tým Excalibur Srch/Ráby.
 
 
       Po úspěšném ukončení prvního ročníku byl již připravován ročník další. Před jeho zahájením byl na základě velice dobrých osobních kontaktů osloven Otakar Janecký, vynikající hokejista z Pardubic, tehdy působící ve Finsku ( Jokerit Helsinky ), v tom smyslu    zda může být oficiálně soutěž hrána pod názvem „Amatérská hokejbalová liga o pohár Otakara Janeckého“. Ota s tím souhlasil, v restauraci byla pověšena velká vlaječka Jokeritu Helsinky a v dalších letech se  hrálo o „jeho“ pohár. Popularita soutěže narůstala, trvalý zájem o soutěž byl nejen od mužstev z okolí, ale výrazný  zájem byl např. přímo z Pardubic.
 
 
        Druhý ročník v sezóně 1998/1999 hrálo celkem 12 mužstev a vítězem se stalo mužstvo PePa Pardubice. V sezóně 1999/2000 hrálo pak mužstev dokonce čtrnáct a vítězem byl podruhé tým Excalibur Srch/Ráby. Poslední soutěžní sezónou byl ročník 200/2001, který se hrál za účasti 14 mužstev a z celkového prvenství se radovali hráči HBC Ohrazenice.
 
             Příprava hřiště byla náročná, za celou éru hokejbalu v Rovni se však nestalo, že by hřiště nebylo připraveno tak, aby se nemohlo hrát. Do soutěže bylo zapojeno až na 200 hráčů. Náročnost soutěže doléhala i na hlavní organizátory a rozhodčí V roli rozhodčích se hlavně jednalo o   Ing.Milana Cimfla, který byl vedle toho  hlavním organizátorem  a pak  především o Pavla Shejbala ml., Pavla Shejbala st. a Kamila Schmeisera. Tabulkový servis zpracovával Ing.Jaromír Pýcha, mediální kontakt zajišťoval především Pavel Shejbal ml. Hokejbal v Rovni skončil   mj. i proto, že v okolí vznikly v té době  daleko kvalitnější hrací plochy  pro provozování tohoto sportu (nová plocha v Přelouči, Svítkově aj.). Přesto lze konstatovat, že  odehrané sezóny hokejbalu se zapsaly výrazně do historie života celé TJ Sokol Roveň. Řada hráčů dodnes vzpomíná na své působení v hokejbalové soutěži v Rovni v dobrém, avšak  i na to, kolik hokejek a párů sportovních bot  hrubý asfaltový povrch „oddělal“.           
 
             
        Nezapomenutelnými pro aktéry zůstávají pompézní a na úrovni organizované závěrečné večery se slavnostním vyhlašováním jak kolektivních, tak individuálních ocenění, které byly pořádány s odpovídajícím mediálním zájmem v sále sokolovny.
 
Ke cti organizátorů patří i to, že hokejbal v Rovni začínal hrát v Rovni i budoucí reprezentant ČR v tomto sportu Pavel Kubeš (Srch/Ráby, který se s týmem  ČR stal i mistrem světa), či ligový fotbalista  Jan Šimáček(HBC Ohrazenice),  dále např.  trenér fotbalových ligových žáčků Pardubic  Jiří Beran a  bezpočet fotbalistů nejen z Rovně, ale celého okolí, včetně Pardubic.  Výraznými individualitami byli např. bratři Kubešové, Jan Cidlinský, D.Ločárek  (všichni Excalibur), Jánský, Kvapil,  Pilný (PePa Pce) aj.
 
          Pokud jde o mužstva, výrazně se v Rovni prosazoval nejen Excalibur Srch/Ráby a mužstvo PePa Pardubice, ale též např. Sokol Slepotice se širokým diváckým zázemím..   
 
      V průběhu let se soutěže zúčastnilo i několik domácích týmu, např. Latička Horní Roveň, Křídla sovětů  Dolní Roveň, Vampýr Roveň. Organizovaná soutěž se skutečně stala   vítaným zpestřením přípravy nejen  místních  fotbalistů.  V současné době je však  hokejbal jen sportovní historií Sokola. Trávou a kořeny prorůstající asfaltový povrch nenasvědčuje  tomu, že by se v dohledné době  éra hokejbalu  do Rovně vrátila. Škoda……