Stolní tenis v Rovni
        
      O tom, že Roveň nebyla nikdy sportovně jednostranně zaměřená svědčí i to, že se zde hrál na velice solidní úrovni i stolní tenis. O pár základních informací o fungování oddílu stolního tenisu pod hlavičkou TJ Sokol Roveň jsme požádali nestárnoucího, stále vitálního pamětníka p. Václava Ludvíčka (nar. 1933), který byl v minulosti nejen aktivním hráčem a organizátorem oddílu stolního tenisu, ale zároveň i tou potřebnou jiskrou, která zapalovala plamen v rámci veškerého dění celé TJ Sokol Roveň. V současné době, kdy se píše rok 2010 je pan Václav Ludvíček stále aktivním členem oddílu sportovní všestrannosti se zaměřením na turistiku, je stálým návštěvníkem všech sportovních a kulturních akcí v Rovni.
 
 
  Václav Ludvíček
 
K činnosti oddílu stolního tenisu v Dolní Rovni nám p. Václav Ludvíček sdělil se sobě vlastním smyslem pro přesnost tyto údaje: „ Stolní tenis se začal hrát v Rovni již v roce 1947, tehdy však ještě pod hlavičkou společenské organizace Junák. V roce 1950 se oddíl stolního tenisu pod vedením Jardy Tvrdého (pozn.též výborného šachisty) přihlásil do okresní soutěže. Mezi první hráče patřili Jaroslav Tvrdý, Václav Ludvíček, Josef Koutenský, Jaroslav Šáda, Alois Šáda, Pavel Švarc, dále Helena Konečná a Marie Macounová.
 
       Hrálo se například proti mužstvům Pardubic, Holic, Horního Jelení, Sezemic, Čeperky či Rosic. Pan Ludvíček obsadil v roce 1951 v okresní dorostenecké soutěži Holice 3.místo v jednotlivcích a 2.místo ve čtyřhře. Družstvo ve složení Václav Ludvíček,  Josef Koutenský, Jaroslav Šáda obsadilo na přeborech v Pardubicích 3. místo. V roce 1953 odešel základní kádr družstva na základní vojenskou službu, avšak nastoupila éra výborného hráče stolního tenisu – Pavla Michálka a spol. Oddíl stolního tenisu působil v organizovaných soutěžích do roku 1960, v tomto roce končí.
 
       V roce 1973 přišel do sokolovny nový správce, p. Petr Adamec, který sám stolní tenis hrál. Věnoval se mládeži, kterou učil hrát stolní tenis a v podstatě byl tím, kdo navázal na dřívější činnost oddílu stolního tenisu. V roce 1974 se začíná mládež účastnit turnajů. Svou aktivní činnost obnovují i starší hráči, znovu se začínají hrát organizované soutěže, stolní tenis opět ožívá ! Hraje se novým systémem, každý s každým, bez účasti žen v družstvu. Vedoucím oddílu byl Petr Adamec, mezi hráče patřili Pavel Michálek, Libor Michálek, Václav Ludvíček, Bronislav Bárta, Václav Toušek z Dašic, Milan Čada z Pardubic (budoucí trenér fotbalu v Rovni), Ladislav Ademsam, Miloš Ludvíček.
 
 
Rok 1974, Bronislav Bárta, který hrál i za mužstvo mužů

Do soutěžního ročníku 1975/1976 bylo přihlášeno i druhé mužstvo. V roce 1976 p. Adamec z Rovně odchází a vedení oddílu přebírá p. Václav Ludvíček. V roce 1978 byl oddílu stolního tenisu TJ Sokol Roveň udělen titul Vzorný oddíl III. stupně. Soutěžní ročník 1977/1978 byl velice úspěšný, což dokumentuje tabulka v příloze. Nejlepšími hráči v oddíle byli Michálek Pavel a Ludvíček Miloš, kteří v jednotlivých zápasech získávali nejvíce bodů. Odchodem cizích hráčů, dále Milana Čady, který se začal věnovat trénování fotbalu v Rovni a odchodem Miloše Ludvíčka na studia VŠ stolní tenis v Rovni úplně skončil.

 
 Konečná tabulka ročníku 1977/1978, ve kterém oddíl stolního tenisu ukončil činnost
 
Od té doby uplynula spousta let a bohužel, nenašel se nikdo, kdo by byl schopen tento nepříliš nákladný sport v obci oživit a zorganizovat tak, aby se mohlo na minulou tradici organizovaně navázat. Škoda……. Přesto, jsem rád, že je již několik let jednorázově, v době vánočních svátků TJ Sokol Roveň pořádán „Memoriál Pavla Michálka ve stolním tenise“. Nepřestávám věřit i tomu, že se v brzké době najdou pokračovatelé tradice stolního tenisu v Rovni, vždyť budova sokolovny nabízí stále potřebné prostorové zázemí.“
 
K nejlepším hráčům stolního tenisu z Rovně patřil pan Pavel Michálek (narozen 1935, zemřel 2004), který byl vedle toho i vášnivým rybářem. Se stolním tenisem začínal na vojně. V Rovni po návratu z vojny hrál např. s Jaroslavem Tvrdým, Jiřím Foltýnem, Helenou Konečnou Marií Macounovou, p. Cermanem, Františkem.Záleským ři Josefem Drábkem.. Mimochodem, Helena Konečná, která z Rovně odešla když  následovala svého manžela do Strakonic tam následně hrála 2.ligu. Ke stolnímu tenisu přivedl p. Michálek i svého syna Libora (nar. 1965), který působil jako aktivní hráč v Rovni, následně přešel a hrál žákovské bodovací turnaje v Holicích. Libor po odmlce začal hrát v roce 1984 na vojně divizi v Senici. Po návratu z vojny v roce 1985 jezdil společně se svým otcem hrát dva roky stolní tenis za Uhersko. Pan Pavel Michálek pak již svou aktivní kariéru ukončil. Libor se v roce 1994 odstěhoval do Proseče, kde hrál okresní přebor, v  letech 2005 – 2006 pak krajský přebor za Skuteč. Ještě v roce 2010 se pohybuje v popředí žebříčku stolních tenistů okresu Chrudim.
 
    Libor Michálek nám mj. sdělil, citujeme : „Nevím, jestli Roveň hrála kraj, ale okres minimálně jednou vyhrála. Z úvodních let se uchovala historka, kdy v novinách psali o vítězství Rovně v přeboru a do Rovně nečekaně přijelo družstvo z Košic, které mělo někde domluvený zápas, ale ten se nekonal. Z novin se o Rovni dočetli a prostě přijeli. Chlapi seděli v hospodě a Slováci tam přišli s vlaječkami....Ale jak to nakonec dopadlo, nevím. No, kdyby se někdy „pinec“ v Rovni znovu začal hrát, to by byla paráda, to bych si i občas přijel zahrát, nebo podělit se o zkušenosti....V Proseči teď trénuji žáčky.“.
 
A na závěr ještě jedna citace z Liborova deníčku   „8..prosince 1974 jsem porazil Václava Ludvíčka - toho času dobrý hráč stolního tenisu. Byl jsem překvapen, neboť nad takovým borcem se jen těžko vyhrává…....“, konec citace.  
 
T. J. Sokol Roveň uspořádal v roce 1996 1. ročník „Vánočního turnaje ve stolním tenise. Tohoto turnaje se p. Pavel Michálek nezúčastnil, ale o rok později ve svých 62 letech všem ukázal, že zůstal vynikajícím hráčem a turnaj vyhrál, stejně pak ještě jeho další dva ročníky. Dalších se již nezúčastnil. V lednu roku 2004 p. Pavel Michálek zemřel a tradiční vánoční turnaj se poté hrál jako jeho memoriál.
 
Pavel Michálek
 
Za poskytnutí podkladů ke stolnímu tenisu patří poděkování p. Václavu Ludvíčkovi, Bronislavu Bártovi a Liboru Michálkovi
 
 
Najde se někdo, kdo dokáže zorganizovat znovu činnost oddílu stolního tenisu a připraví ho pro účast v organizovaných soutěžích ?
 
Zpracoval: Ing.Jaromír Pýcha, červenec 2010