Organizace

Předseda našeho TJ Sokol Roveň u předsedy senátu ČR

Čtvrtek, 15.03.2018
Dne 10.3.2018 v 18.30 hod. proběhlo slavnostní  zasedání Výboru ČOS v historickém pražském Karolinu za účasti předsedy Senátu PČR Ing. Milan Štěcha, dále excelence, velvyslance SR Ing. Petera Weisse a dalších představitelů státu, sportovních svazů i činovníků UK.
Jednání se za Župu VČ - Pippichovu zúčastnili a na snímku zleva jsou:

Bratr Bohoušek Horák oslavil 94. narozeniny!

Středa, 24.12.2014

Bohuslav Horák vykonával v minulých letech mimo jiné i funkci předsedy TJ Sokol Roveň, žil v sokolovně v Dolní Rovni, kde společně se svou manželkou o tuto dominantu obce vzorně pečovali. Dne 20. prosince 2014 oslavil p. Horák své 94. narozeniny. Od roku 1973 sice již žije v bytovce v Holicích, ale tělem i duší zůstal věrným sokolem, roveňským sokolem!

Zemřel Bohuslav Sháněl

Sobota, 01.02.2014

Se zármutkem oznamujeme, že zemřel jeden z posledních mohykánů zlaté éry České házené v Dolní Rovni, pan Bohuslav Sháněl (nar. 1927). Poslední rozloučení s panem Shánělem se uskutečnilo  v Městském krematoriu v Pardubicích dne 31.ledna 2014.

Roveňský poločas se zeptal za Vás, Ing. Milana Cimfla (nar. 1966), nově zvoleného starosty TJ Sokol Roveň

Pátek, 08.03.2013
Dne 3. března 2013 se uskutečnila Valná hromada Sokola Roveň. Jednalo se o valnou hromadu spojenou s volbou nového výboru, starosty a jednatele na další tříleté funkční období. Stávající výbor pracoval ve složení David Svoboda – starosta, Radek Král -  jednatel, členové Ing.Tomáš Hála, Ing.František Mikuláš, Ing. Milan Cimfl, Ludvík Motyčka, Pavel Herbst, Jana Schmeiserová.

Nastal čas bilancování i smělých plánů......

Pátek, 30.12.2011

Fotbalový podzim je uzavřen, trenéři všech kategorií vyhodnotili podzimní působení svých  svěřenců   v okresních soutěžích, pojmenovali důvody úspěchu i  zklamání (viz  Roveňský poločas č.15). Avšak TJ Sokol Roveň, to není jen fotbal.

Oslava 80 ti let založení oddílu kopané

Sobota, 04.09.2010

Dnešního dne proběhly komorní, ale přesto krásné oslavy 80 ti let od založení fotbalového oddílu. Byli oceněny osoby, které se v minulosti významnou měrou zasloužili o fungování oddílu. Těžko říci, kdo příspěl významněji, proto uvádíme dle abecedy.

Náhradní valná hromada - 2009

Sobota, 24.04.2010

Jelikož se při řádné valné hromadě konané dne 30. 3. 2010 nesešla nadpoloviční většina zletilých členů (více jak 44 členů), posunul začátek řádné valné hromady o půl hodiny (v souladu s bodem č. 7.6.3.

Valná hromada 2009

Úterý, 30.03.2010

Dne 30. 3. 2010 se koná v malém sále Valná hromada TJ sokol Roveň. Výbor TJ Vás i touto cestou na ní zve. Na programu jsou obvyklé zprávy o činnosti Sokola i jeho jednotlivých oddílů, Letošní rok je volební, takže se bude volit výbor TJ a kontrolní komise na další období. Účast je nutná. Občerstvení zajištěno.

 

Design a programování - Xperd